نگاهی به خرید ملک در مناطق مختلف تهران

یکی از دغدغه های افرادی که به دنبال ملکی جهت سرمایه گذاری هستند بحث رشد قیمت ملک در آینده و همچنین سهولت در فروش ملک مربوطه می باشد.


یکی از دغدغه های افرادی که به دنبال ملکی جهت سرمایه گذاری هستند بحث رشد قیمت ملک در آینده و همچنین سهولت در فروش ملک مربوطه می باشد.

قیمت بالای ملک در مناطق 1،2،3 و.... باعث می شود اکثر افراد فکر می کنند که این مناطق برای سرمایه گذاری مناسب هستند در حالی که برای سرمایه گذاری در ملک باید چند فاکتور را در محدوده ای که می خواهید ملکی بخرید مد نظر قرار دهید.

1-بودجه ای که می خواهید هزینه کنید.

2-نرخ رشد قیمت در محدوده مورد نظر

3-وضعیت خرید و فروش ملک در محدوده مورد نظر

اتاپ

 

بررسی فاکتور اول (بودجه ای که می خواهید هزینه کنید):

بر اساس اطلاعات خرید فروش ملک طی یکسال گذشته (خرداد ماه 1397 الی خردادماه 1398) منطقه یک با 275.7 میلیون ریال بیشترین و منطقه 18 با 59.2 میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته اند. متوسط قیمت دیگر مناطق تهران در نمودار زیر نمایش داده شده است.

اتاپ

متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان مسکونی در مناطق 22 گانه تهران

 

با توجه به متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در مناطق مختلف و بودجه ای که دارید راحت تر میتونید روی فاکتور اول مانور بدید البته باید مدنظر داشت که اعداد مذکور متوسط قیمت هستند.

 بررسی فاکتور دوم (نرخ رشد قیمت مسکن):

گروه اُتاپ بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی به بررسی نرخ رشد قیمت مناطق مختلف تهران طی یکسال گذشته (خرداد ماه 1397 الی خردادماه 1398) پرداخته که نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که منطقه 10 با میزان 135.3 درصد بیشترین و منطقه یک با میزان 96.6 درصد کمترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده اند. همچنین بعد از منطقه 10، مناطق 22 و 11 به ترتیب بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.

اتاپ

متوسط نرخ رشد (درصد) قیمت یک متر مربع آپارتمان در مناطق 22 گانه شهر تهران (خرداد97 الی خرداد98)

پس اگر شما در سال گذشته با سرمایه خود در منطقه 10 ملکی را میخریدید قیمت ملک شما در حال حاظر با رشد 135.3 درصدی روبرو میشد. به زبانی ساده تر ارزش ملک شما به بیش از دو برابر افزایش میافت در حالی که اگر شما با همان مبلغ در منطقه یک ملکی را میخریدید، ارزش ملک شما کمتر از دو برابر رشد میکرد. این امر نشان میدهد به لحاظ نرخ رشد قیمت ملک، مناطق 10،22،11،8، و 9 در یک سال گذشته نسبت به دیگر مناطق از اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود.

 

بررسی فاکتور سوم (وضعیت خرید و فروش ملک در محدوده مورد نظر)

یکی از راه های مناسب برای بررسی وضعیت خرید و فروش ملک، تعداد معاملات مسکن انجام شده در مناطق مختلف میباشد که برای این امر گروه اتاپ به بررسی توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده به تفکیک مناطق تهران (در خردادماه) پرداخته است که نتایج نشان دهنده آن است که منطقه 5 با 802 فقره معامله (سهم 15.7 درصدی از کل معاملات خرداد ماه تهران) بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده است و مناطق 4 و 2 و 10 به ترتیب با سهم 9.4 و 9.1 و 6.9 از کل معاملات خرداد ماه در رده بعدی قرار گرفته اند.

همچنین منطقه 19 با 42 فقره (سهم 0.8 درصد) کمترین سهم از تعداد معاملات خردادماه تهران را به خود اختصاص داده است.

اتاپ

 

با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که اگر شما قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت دارید یعنی بعد از خرید ملکی می خواهید در مدت کوتاهی آن را به فروش برسانید منطقه 5 یکی از ایده آل ترین مناطق است و افراد زیادی خواهان ملک در این منطقه هستند که همین امر نیز باعث شده است که تعداد معاملات در این نسبت به دیگر مناطق تهران اخلاف فاحشی داشته باشد.

در رده بعدی میتوان گفت که مناطق 4، 2 و 10 هم از وضعیت مناسبی در این فاکتور برخوردار هستند و میتوان بر روی این مناطق بیشتر فکر کرد. نکته مهم در بررسی کنونی میزان معاملات در منطقه 19 هست که کمترین میزان معاملات را به خود اختصاص داده و این امر نشان میدهد که اگر شما در این منطقه ملکی خریدید باید در هنگام فروش آن صبر بیشتری از خود نشان دهید.

اتاپ

با توجه به مطالبی که در این گزارش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، می توانید مانند یک کارشناس مجرب در خرید ملک در مناطق مختلف تهران نظر دهید و بهترین مناطق را انتخاب کنید.