پیش بینی روند قیمت ملک در تهران

زمزمه های مختلفی از مسئولین و رسانه های مختلف مبنی بر کاهش قیمت ملک به گوش می رسد.


زمزمه­های مختلفی از مسئولین و رسانه های مختلف مبنی بر کاهش قیمت ملک به گوش می رسد که همین امر گروه اُتاپ را واداشت تا به کمک اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی به تحلیل قیمت مسکن در شهر تهران در ماه های اخیر بپردازد.

با توجه به این اطلاعات متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی معامله شده در خرداد ماه سال 1398 در شهر تهران، 134.3 میلیون ریال می باشد که نسبت به ماه قبل 5.6 درصد افزایش قیمت داشته است که نشان از روند افزایشی قیمت در حوزه املاک می باشد. از آنجایی که متوسط رشد قیمت در 12 ماه گذشته تقریبا 6.3 درصد بوده، می توان گفت که نرخ افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است ولی این امر به معنی ارزان شدن قیمت ملک نمی باشد و به زبان ساده تر میتوان گفت که ارزش ملک همچنان پیش به سوی گران تر شدن است اما سرعت آن کاهش یافته است.

اتاپ

نرخ رشد (هر ماه نسبت به ماه قبل) متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران